Skip to main content

Heffingen

Aantal berichten met deze tag: 13

Gepubliceerd op:
dinsdag 21-06-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Tag: Heffingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Heffingen’.

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Sittard-Geleen

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Stein

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken. De Reken…

Lokale Lastenmeter

De Rekenkamer Nijmegen heeft een webapplicatie gemaakt om de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in beeld te brengen. De Lokale Lastenmeter is een rekentool die bruikbaar is voor inwon…

Woonlastenmeter

Rekentool voor inwoners en raadsleden om meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke belastingen en heffingen en de mogelijkheden deze te wijzigen. Mensen kunnen zelf aan de knoppen draaien.

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken gemeente Achtkarspelen

De rekenkamercommissie van Achtkarspelen gaf de Adviesgroep WOZ & Lokale Heffingen van Deloitte Belastingadviseurs BV opdracht om de kostentoerekening en kostendekkendheid van de afvalstoffenhe…

Rapportage kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, bouwleges en leges burgerzaken gemeente Dantumadiel

De rekenkamercommissie heeft de kostentoerekening en kostendekkendheid van een aantal tarieven, heffingen en leges van de gemeente Dantumadiel laten te onderzoeken, om hieruit conclusies te trekken…

Rapportage kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, bouwleges en leges burgerzaken gemeente Dantumadiel

De rekenkamercommissie heeft de kostentoerekening en kostendekkendheid van een aantal tarieven, heffingen en leges van de gemeente Dantumadiel laten te onderzoeken, om hieruit conclusies te trekken…