Skip to main content

Herindeling

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 10-05-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Herindeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Herindeling’.

Schaken op twee borden: onderzoek naar het accommodatiebeleid in de gemeente Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel is een kleine Friese gemeente met een groot aantal dorpskernen, variërend in omvang van enkele tientallen tot ongeveer 2000 inwoners. Logischerwijs heeft dit geleid tot een …

Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de financiële effecten als …

Effect van herindeling

Bij wet van 29 mei 2006 werden de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwkoop ingaande 1 januari 2007. Doelstelling van de vrijwillige samenvoeging was ver…