Skip to main content

Herstructurering

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 27-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Alkmaar

Tag: Herstructurering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Herstructurering’.

Herstructurering WNK: ontwikkelingen in beeld

In 2009 is besloten tot een herstructuering van de GR WNK. Daarnaast bestaat vanuit rijkswege het voornemen de Wsw per 1 januari 2015 onder te brengen in de nieuwe Participatiewet. Om de wens tot h…

(her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Het bedrijventerreinenbeleid is geen doel op zich, maar een middel om sociaal-economische ambities te bereiken. Het beleid kan bijdragen aan de versterking van ander beleid en ontwikkelingen, tusse…