Skip to main content

Hoogheemraadschap Delfland

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
zondag 02-12-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap van Delfland

Tag: Hoogheemraadschap Delfland

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Hoogheemraadschap Delfland’.

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium v…

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technie…