Skip to main content

Hoogwaardig openbaar vervoer

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Eindhoven

Tag: Hoogwaardig openbaar vervoer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Hoogwaardig openbaar vervoer’.

Quickscan HOV2

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, sco…