Skip to main content

Horecaklachten

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 27-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Horecaklachten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Horecaklachten’.

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

In januari 2019 zijn we gestart met een opvolgingsonderzoek. Hierin gaan we na in hoeverre het college opvolging heeft gegeven aan de uitvoering van de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2014. Pub…

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Horeca is belangrijk voor Amsterdam, maar kan voor de bewoners ook een bron van overlast zijn. Wij onderzochten in hoeverre de afhandeling van horecaklachten efficiënt is ingericht en of de gemeent…