Skip to main content

Huishoudelijke hulp

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
dinsdag 20-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Huishoudelijke hulp

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Huishoudelijke hulp’.

‘De Wmo in Breda: integrale hulp op maat?’

De Rekenkamer Breda heeft de uitvoering van de Wmo in Breda onderzocht en in deze 108 Breda Wmo-cliënten, – aanvragers en mantelzorgers geïnterviewd. De Rekenkamer constateert belangrijke knelpunte…

Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers

In de periode juli 2016 tot medio 2017 heeft de rekenkamer Lelystad onderzoek gedaan naar huishoudelijke ondersteuning. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Lelystad vaststellen of het beleid voor h…

Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015, onderdeel van de decentralisatie in het sociaal domein. Onderdee…

Van goed naar beter? Onderzoek naar de ervaringen van zorgbehoevenden in de gemeente Zundert met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Dit eerste onderzoek van de nieuwe Rekenkamercommissie Zundert is gericht op de hernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die sinds 2015 door gemeenten wordt uitgevoerd. De wet is bedoeld…

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek De Wmo in Zaanstad zijn nageleefd.

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Amsterdam

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek de Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp uit 2009 door het college van B en W zijn uitgevoer…

Uitvoering WMO in Amstelveen

De Rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven voor onderzoek naar de uitvoering van de WMO in Amstelveen op het gebied van de Hulp bij het huishouden. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen …