Skip to main content

Huisvesting

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 18-01-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Den Haag

Tag: Huisvesting

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Huisvesting’.

‘Van de straat’, onderzoek naar maatschappelijke opvang in Den Haag

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvel…

Rapport van het onderzoek naar de Statushouders in Littenseradiel

Inzicht te krijgen welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente Littenseradiel heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe ef…

Onderwijshuisvesting Heemstede (2009)

Een rapport dat een oordeel geeft over de wijze waarop de gemeente Heemstede omgaat met de onderwijshuisvesting en of deze wijze resulteert in de meest effectieve en efficiënte inzet van middelen.