Huurwoningen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 14-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Huurwoningen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Huurwoningen’.

Evenwichtig woningaanbod

In het onderzoek is de rekenkamer nagegaan hoe het gemeentebestuur kan interveniëren in de woningmarkt en welke maatregelen ze daadwerkelijk neemt om tot een evenwichtig woningaanbod te komen. De r…

Verkenning Bouwen aan de stad II Verkenning Bouwen aan de stad II

De centrale stad, de stadsdelen, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2011 in de overeenkomst Bouwen aan de stad II afspraken gemaakt over onder meer de verkoop van huu…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.