Skip to main content

ICT

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Bloemendaal

Tag: ICT

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘ICT’.

Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en informatisering

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede onderzochten in 2019 de ICT samenwerking tussen beide gemeenten, die in 2014 startte. Zij concluderen dat de automatisering is verbeterd, maar d…

Onderzoeksrapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ – Informatiebeveiliging en privacy Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de stand van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de wijze waarop de raden in st…

Oriëntatie informatieveiligheid

De rekenkamer verrichte een kort onderzoek naar de mate waarin de gemeente Zeist aandacht en beleid heeft voor informatieveiligheid. De rekenkamer stelde hiertoe schriftelijke vragen aan het colleg…

ICT-Centrum Veenendaal

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum….

Verkenning naar de Inhuur van externe ICT-deskundigen

Op 10 juni 2014 is de verkenning naar de Inhuur van externe ICT-deskundigen gestart. De verkenning is afgerond en de rekenkamer heeft op basis van de resultaten besloten een onderzoek uit te gaan v…

Informatiebeleid, een basis voor beleidsresultaten

De Delftse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het informatiebeleid van de gemeente gelet op het toenemend belang van een adequaat informatiebeleid, goede informatievoorziening bij een grotere s…