Skip to main content

Impact

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 08-05-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Impact

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Impact’.

Werkbedrijf Arnhem. Ex ante onderzoek naar impact en risico’s van verandering.

De Raad is voldoende in positie om een besluit te nemen. De kansen en bedreigingen, de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, en de impact en risico’s van de verzelfstandiging van het…