Skip to main content

Inactieve rekenkamers

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
donderdag 11-06-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Inactieve rekenkamers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inactieve rekenkamers’.

Raad heeft recht op een rekenkamer

Naar aanleiding van een eerdere publicatie in de Leeuwarder Courant waarin duidelijk werd dat in Friesland 8 gemeenten zonder actieve rekenkamer zijn, hebben de voorzitters van de Friese Rekenkamer…

Antwoorden van de minister van BZK op de 6 schriftelijk ingediende vragen n.a.v. de publicatie van het rapport De staat van de Rekenkamer

Antwoorden van de minister van BZK op de 6 schriftelijk ingediende vragen n.a.v. de publicatie van het rapport De staat van de Rekenkamer

Burgemeester moet slaaprekenkamer wakker schudden

Artikel in Binnenlands Bestuur n.a.v. het publiceren van het rapport De staat van de Rekenkamer

Rekenkamers stuk door bezuiniging

Vijftien gemeenten hebben zelfs geen rekenkamers meer. Circa twintig rekenkamers zijn inactief. Juist nu moet het gemeentelijk beleid kritisch tegen het licht worden gehouden, stelt de Nederlandse …

Zes gemeenten gebruiken rekenkamer niet

Artikel in Leeuwarder Courant n.a.v. publicatie rapport De staat van de rekenkamer

Gemeenten halen neus op voor verplichte rekenkamer

Artikel naar aanleiding van publicatie rapport De staat van de rekenkamer

Persbericht: Rekenkamer is voor raad actieve steun in meeste gemeenten

In 380 van de 415 Nederlandse gemeenten bestaat een actieve rekenkamer of rekenkamercommissie. Dat komt overeen met 91,6 % van de gemeenten. In 20 gemeenten is de afgelopen twee jaar de rekenkamer …

Rapport De staat van de Rekenkamer

Een onderzoek naar institutionalisering, budget en output van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies. Rekenkameronderzoek biedt een belangrijke ondersteuning voor gemeenteraadsleden in h…

Bestuurlijke reactie NVRR op rapport “De staat van de rekenkamer

Het bestuur van de NVRR heeft met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport De staat van de rekenkamer. Hoewel het NVRR-bestuur opdrachtgever is van dit onderzoek, komen de rapportage…