Skip to main content

Informatie

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-06-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Den Helder

Tag: Informatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatie’.

Informeren en beheren

Waarom is informatie- en archiefbeheer van belang voor de gemeente? Een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven vereist een effectieve informatievoorziening.Medewerkers die een klant moeten …

NVRR Handreiking Informatie “Nemen en Geven”

Bij rekenkameronderzoek speelt informatie een belangrijke rol. Onderzoek zonder informatie is als koken zonder ingrediënten. Daarom is het voor rekenkamers van cruciaal belang dat ze vooral van het…