Skip to main content

Informatiebeleid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-06-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Den Helder

Tag: Informatiebeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatiebeleid’.

Informeren en beheren

Waarom is informatie- en archiefbeheer van belang voor de gemeente? Een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven vereist een effectieve informatievoorziening.Medewerkers die een klant moeten …

Informatiebeleid, een basis voor beleidsresultaten

De Delftse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het informatiebeleid van de gemeente gelet op het toenemend belang van een adequaat informatiebeleid, goede informatievoorziening bij een grotere s…