Skip to main content

Informatiebeveiliging

Aantal berichten met deze tag: 29

Gepubliceerd op:
donderdag 09-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Tag: Informatiebeveiliging

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatiebeveiliging’.

Onderzoeksrapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ – Informatiebeveiliging en privacy Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de stand van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de wijze waarop de raden in st…

Quick Scan – Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer

Gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige data van burgers. Dienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Tegelijkertijd neemt de dreiging van cybercrime toe. Dit onderstreept het belang va…

Informatieveiligheid provincie Limburg

Met het oog op het belang van informatieveiligheid heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek verricht naar de informatieveiligheid van de provincie Limburg.

Vervolgonderzoek informatiebeveiliging: rekenkamerbrief

De rekenkamer heeft als vervolg op het rekenkameronderzoek ‘In onveilige handen’ van april 2017 een nieuw onderzoek gedaan naar de fysieke beveiliging van kantoorpanden en digitale beveiliging van …

Privacy in het sociaal domein

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van de inwoners voortvarend ter hand heeft genomen. Het beleid doet recht…

ICT-beleid: onderzoek door de rekenkamercommissie Hoorn naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke ICT-beleid

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Hoorn ten opzichte van andere gemeenten goed scoort op informatiebeveiliging en digitale dienstverlening. Echter, de ra…

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening vi…

Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansp…

In onveilige handen: onderzoek informatiebeveiliging van gevoelige informatie

Het onderwerp ‘kwaliteit van de informatiebeveiliging’ was opgenomen in het onderzoeksprogramma van de rekenkamer voor 2016. Aanleiding was het gegeven dat als gevolg van de decentralisaties in het…

Informatiebeveiliging bij de gemeente Breda

De Rekenkamer Breda heeft het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan onderzocht, zowel de digitale beveiliging, als de fysieke beveiliging, de inrichting van de organisatie, als de c…