Skip to main content

Informatiestructuur

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 27-09-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Houten

Tag: Informatiestructuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatiestructuur’.

Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

De huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden sluit niet geheel aan bij de informatiebehoefte. Het rapport bevat de nieuwe structuur van de gew…