• Home
  • Informatiesystemen

Informatiesystemen

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
maandag 12-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie BUCH

Tag: Informatiesystemen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatiesystemen’.

Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH)

Is de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering? Hoe is het beleid over informatiemanagement, dossiervorming en archivering opgezet en …

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening vi…

Rekenkamerbrief ‘Zoektocht naar gemeentelijke beleidsinformatie’: verslag van een onderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten.’

De Rekenkamer Maastricht heeft eind 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op basis van haar onderzoek …
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.