Skip to main content

Informatiesystemen

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 12-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Informatiesystemen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatiesystemen’.

Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH)

Is de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering? Hoe is het beleid over informatiemanagement, dossiervorming en archivering opgezet en …

Digitale Dienstverlening Gemeente Bergeijk

Onderzocht is in hoeverre Bergeijk voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke richtlijnen t.a.v. digitale dienstverlening en informatiebeveiliging. Daarnaast is gepeild hoe de dienstverlening vi…

Rekenkamerbrief ‘Zoektocht naar gemeentelijke beleidsinformatie’: verslag van een onderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten.’

De Rekenkamer Maastricht heeft eind 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op basis van haar onderzoek …