Skip to main content

Informatieveiligheid

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
dinsdag 10-07-2018
Gepubliceerd door:
Zuidelijke Rekenkamer

Tag: Informatieveiligheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatieveiligheid’.

Informatieveiligheid provincie Limburg

Met het oog op het belang van informatieveiligheid heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek verricht naar de informatieveiligheid van de provincie Limburg.

Oriëntatie informatieveiligheid

De rekenkamer verrichte een kort onderzoek naar de mate waarin de gemeente Zeist aandacht en beleid heeft voor informatieveiligheid. De rekenkamer stelde hiertoe schriftelijke vragen aan het colleg…

Privacy made in [Arnhem]. Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein.

Arnhem heeft privacy en informatieveiligheid een goede plek gegeven in kaders, bestuur, beleid en organisatie. Tegelijkertijd zijn enkele risico’s geduid, die een negatieve invloed kunnen hebben op…

Informatieveiligheid – provincie Flevoland

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid – provincie Noord-Holland

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid – provincie Utrecht

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid – provincie Zuid-Holland

Provincies zijn voor de uitvoering van hun taken steeds meer afhankelijk van informatiesystemen en -stromen. Hierdoor wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. Informatieveiligheid houdt in d…

Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein. Een open deur?

Hoe zijn persoonsgegevens binnen de informatieketen tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven beschermd? Kaders, ambities en opgaven, de organisatie in samenwerking met de partne…