Skip to main content

Informatiewaarde

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 18-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Tag: Informatiewaarde

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatiewaarde’.

Informatiewaarde van de begroting

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een begroting voor. Hierin zijn de voorstellen opgenomen over hoe de beschikbare financiële middelen worden verdeeld o…

Zicht op de financiële positie: een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Amsterdam

De rekenkamer constateert in dit onderzoek dat het nog erg moeilijk is om snel en compact een samenhangend beeld van de financiële positie van de gemeente Amsterdam te verkrijgen. Benodigde informa…