Skip to main content

Infrastructuur

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
woensdag 27-01-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Infrastructuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Infrastructuur’.

Renovatie Oostlijn

De renovatie van de Oostlijn verloopt tot nu toe moeizaam. We hebben het project onderzocht om te bekijken welke lessen uit dit project kunnen worden getrokken voor toekomstige grote projecten.

Beheer en onderhoud bruggen

De circa 1.900 bruggen van Amsterdam zijn beeldbepalend en belangrijk voor het verkeer en vervoer in de stad. De rekenkamer onderzocht het beheer en onderhoud van de bruggen waar de centrale stad v…

Besluitvormingsproces A9

De rekenkamercommissie onderzocht het besluitvormingsproces rond het A9-project, een deelproject ter hoogte van Amstelveen binnen het Rijksproject ter verbetering en verbreding van de rijksweg A9. …

onderhoud infrastructuur provincie Drenthe 2007–2013

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Onderhoud provinciale infrastructuur

De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flin…

Bestemming bereikt. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Gelderland

Provinciale Staten stellen veel geld beschikbaar voor het realiseren van de grote wegenprojecten. Zo investeert de provincie Overijssel in de periode 2010-2020 ruim € 200 miljoen in provinciale weg…

Bestemming bereikt. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Overijssel

Provinciale Staten stellen veel geld beschikbaar voor het realiseren van de grote wegenprojecten. Zo investeert de provincie Overijssel in de periode 2010-2020 ruim € 200 miljoen in provinciale weg…

MKBA RijnlandRoute – Quick scan op rapporten, contra-expertises en commentaren

De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Rijnlandroute, een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en A44 die doorloopt naar de kust. Hiervoor zijn verschillende studies u…