Skip to main content

Inhuur derden

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
maandag 27-06-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Dalfsen

Tag: Inhuur derden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inhuur derden’.

Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

Er is onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel en adviseurs in de gemeente Dalfsen, waarbij het gaat om taken die een gemeente zelf zou kunnen vervullen.

Extern inhuren of intern oplossen? Een onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de inhuur van extern personeel

De rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf heeft onderzoek gedaan naar het inhuren van extern personeel bij die gemeente.

Sturen op inhuren?!

Het onderzoek naar inhuur van derden is een vervolgonderzoek op eerder uitgevoerd intern onderzoek. Onder andere is gekeken wat er met de aanbevelingen uit het onderzoek van 2008 is gedaan. De aanl…

Inhuur van externen: luxe noodzaak?

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om in 2010 het beleid en de uitvoering met betrekking tot de inhuur van externen (of derden) op rechtmatigheid, doelmatigheid…

De inhuur van derden in Achtkarspelen

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…

De inhuur van derden in Dongeradeel

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…

Quick scan Externe inhuur

Door een algeheel neerwaarts financieel perspectief zal ook Amstelveen kritisch moeten kijken naar de uitgaven. Het verminderen van de inhuur van externe is één van de mogelijkheden om het uitgaven…

De inhuur van derden in Kollumerland c.a.

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…