Skip to main content

Inhuur externen

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
vrijdag 25-09-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie BUCH

Tag: Inhuur externen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inhuur externen’.

Externe inhuur BUCH-gemeenten

Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbev…

Het Stuur op Inhuur

Op verzoek van de gemeenteraad van Schiedam heeft de Rekenkamercommissie SchiedamVlaardingen (RKC) een onderzoek naar externe inhuur verricht uitsluitend in de gemeente Schiedam. Naar mening van d…

Inhuur van externen: luxe noodzaak?

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om in 2010 het beleid en de uitvoering met betrekking tot de inhuur van externen (of derden) op rechtmatigheid, doelmatigheid…

NVRR Handreiking “Inhuur Externen”

Deze handreiking gaat in op de wijzen waarop rekenkamers om (kunnen) gaan met externe ondersteuning. De handreiking is een soort uitgebreide gereedschapskist. Per fase in de uitbesteding zijn de …

Inhuur externen in de periode 2003 t/m 2005

De Gemeenteraad heeft bij de bespreking van het Rapport Raadsonderzoek Herinrichting Oude Rijkswerf de Rekenkamercommissie verzocht een onderzoek in te stellen naar de inhuur van externen. De Reken…