Skip to main content

Inhuur

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
vrijdag 25-09-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Inhuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inhuur’.

Externe inhuur BUCH-gemeenten

Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbev…

Sturen op inhuren?!

Het onderzoek naar inhuur van derden is een vervolgonderzoek op eerder uitgevoerd intern onderzoek. Onder andere is gekeken wat er met de aanbevelingen uit het onderzoek van 2008 is gedaan. De aanl…

De inhuur van derden in Achtkarspelen

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…

De inhuur van derden in Dongeradeel

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…

De inhuur van derden in Kollumerland c.a.

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…

Inhuur externen in de periode 2003 t/m 2005

De Gemeenteraad heeft bij de bespreking van het Rapport Raadsonderzoek Herinrichting Oude Rijkswerf de Rekenkamercommissie verzocht een onderzoek in te stellen naar de inhuur van externen. De Reken…