Inhuurbeleid

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 16-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Inhuurbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inhuurbeleid’.

Externe Inhuur & Uitbesteding

Het onderzoek beschrijft hoe de sturing op externe inhuur en uitbesteding zich verhoudt tot de doelmatigheid en doeltreffendheidsnormen die relevant zijn voor de kaderstellende en controlerende rol…

Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

Er is onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel en adviseurs in de gemeente Dalfsen, waarbij het gaat om taken die een gemeente zelf zou kunnen vervullen.
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.