Skip to main content

Inkomensondersteuning

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
vrijdag 24-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: Inkomensondersteuning

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inkomensondersteuning’.

Quickscan Verantwoording uitgaven armoedebeleid

De quickscan maakt duidelijk dat er nog altijd geen helder en volledig beeld is van de uitgaven voor het armoedebeleid. Ook is voor de raad niet duidelijk hoeveel beïnvloedingsruimte er eigenlijk i…

Armoedebeleid Maastricht: een analyse van het armoedebeleid en -budget van de gemeente Maastricht

De raad vraagt zich af of de voortgang en effectiviteit van het ingezette beleid kan worden gevolgd. De raad wordt onvoldoende in staat gesteld om te controleren of de beschikbare middelen voldoend…

Armoedebeleid: rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Ooststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelij…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Weststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Opsterland

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…