Skip to main content

Inkoop

Aantal berichten met deze tag: 28

Gepubliceerd op:
woensdag 20-02-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie gemeente Tiel

Tag: Inkoop

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inkoop’.

Quick scan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tiel

doorwerking van de in 2009 uitgebrachte aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de raad van gemeente Tiel

Inkoop in zicht: een onderzoek naar inkoop en aanbesteden bij de gemeente Ede

Een onderzoek naar inkoopbeleid en aanbesteding bij de gemeente Ede.

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Decentralisaties en inkoopbeleid

De verschillende uitdagingen in het Sociale Domein vragen maatwerk, integraliteit van de aanpak en (daardoor) efficiëntie. De relatie met de inwoner staat centraal en uit deze relatie kunnen behoef…

Inkoop en aanbesteding in Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt jaarlijks het beleid met betrekking tot inkoop en aanbesteding geactualiseerd. Het beleid geeft een duidelijke procedure aan waaruit valt op te maken wanneer we…

Over de drempel

Het rapport betreft de bevindingen van deskstudy, interviews en een aantal casus, die zijn beoordeeld. Ook een beknopte benchmark met een viertal andere gemeenten maakt deel uit van het rapport. Oo…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Flevoland

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Noord-Holland

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Utrecht

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Zuid-Holland

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…