Skip to main content

Innovatie

Aantal berichten met deze tag: 19

Gepubliceerd op:
woensdag 29-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Vallei en Veluwerand

Tag: Innovatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Innovatie’.

Innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld

Bij de innnovatieve aanbesteding van het wegenhoud waren de verwachtingen van de gemeente over de kwaliteit en uitvoering van het wegenonderhoud niet reëel.

What’s in it for Oss? De kunst van het samenwerken in het economisch domein

De gemeente Oss is een actieve deelnemer in economische samenwerkingsverbanden. Wat de activiteiten opleveren in termen van extra banen of een beter vestigingsklimaat, is niet goed vast te stellen.

Provinciaal geld op afstand: provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar ruim 200 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Gelderland doelen bereiken onder andere op h…

Quick scan Actieprogramma Economie

Hoewel het actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij ondernemers, kwam de gemeente, en in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. Enkele vraagtekens werden gezet bij de taakopv…

De lat langs de ondernemende stad – deel I Topsectorenbeleid

De gemeente Apeldoorn zet in het programma “De ondernemende stad” in op economische groei in 5 topsectoren. Het beleid is gericht op versterking van samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellin…

Speuren naar vernieuwing

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Speuren naar vernieuwing

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Verslag Kringbijeenkomst Noord 23mei2014

De NVRR Kring Noord organiseerde op 23 mei jl. haar voorjaarscongres op vrijdag 23 mei in Emmen. Het thema op deze middag was Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0. Tijdens de bijeenkomst kwamen mens…

Delft als centrum van kennis en innovatie

In 2005 heeft de Delftse rekenkamer onderzocht of het kennisstadbeleid succesvol was. Omdat Delft kennisstad speerpunt van beleid is gebleven heeft de rekenkamer vijf jaar later opnieuw onderzoek l…

Op koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute Twente

De Innovatieroute Twente is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de Regio Twente, ondernemingen, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en is gericht op het duurzaam versterken va…