Skip to main content

Instrumentele doorwerking

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
donderdag 13-10-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Instrumentele doorwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Instrumentele doorwerking’.

De doorwerking van de onderzoeken van de Rekenkamer Breda

Het rapport belicht de doorwerking van 13 rapporten van de Rekenkamer Breda in de afgelopen 5 jaar. De doorwerking blijkt redelijk tot goed te zijn. Driekwart van de aanbevelingen in de 7 grotere o…

Vaart uit verankerde visie

De gemeente Cranendonck beschikt over een Strategische Visie 2009-2024. Dit zou een cruciaal instrument moeten zijn om sturing te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van Cranendonck. In 2014 on…

Instrumentele doorwerking

Bij instrumentele doorwerking onderschrijft de raad / provinciale staten de conclusies en aanbevelingen. De colleges / gedeputeerde staten nemen ze (grotendeels) over en de organisaties voeren ze u…