Skip to main content

Instrumenten gemeenteraad

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 24-11-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Ridderkerk

Tag: Instrumenten gemeenteraad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Instrumenten gemeenteraad’.

De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk

Door analyse van het kaderstellend optreden van de raad ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden die de raad heeft op het gebied van kaderstelling, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt …

Participatie in Enschede

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar burgerparticipatie uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een tweetal waardevolle en praktisch toepasbare hulpmiddelen opgeleverd, die door raad, college en…

Sturen op samenwerkingsrelaties

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de diverse samenwerkingsrelaties van de gemeente. In kaart is gebracht in welke vormen samengewerkt kan worden en de wijzen waarop de raad in deze…