Skip to main content

Integratie

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 30-11-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amersfoort

Tag: Integratie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Integratie’.

Effectiviteit integratiebeleid gemeente Amersfoort

Dit rekenkameronderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de wijze waarop integratie tegenwoordig – nu het geen specifiek beleidsveld meer is – is vormgegeven binnen verschillende beleidsvel…

Rapport van het onderzoek naar de Statushouders in Littenseradiel

Inzicht te krijgen welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente Littenseradiel heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe ef…

Rapport van het onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Opsterland

De rekenkamercommissiecommissie van Opsterland heeft tussen december 2016 en februari 2017 op verzoek van de raad het beleid van de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders in de ja…

Integratie in Zeist: kleur bekennen?

De Rekenkamer onderzocht de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het thema integratie en inburgering in de gemeente Zeist. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat met ingang …