Skip to main content

Integriteit

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
zaterdag 10-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Integriteit

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Integriteit’.

Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer – casus bestemmingsplan Heerenweide

De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De…

Verslag Najaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

Met regelmaat komen raadsleden en gemeentebestuurders onder vuur. Geruchten doen de ronde dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, achterhouden van i…

Dilemma’s bij Onderzoek naar Integriteit Lokale Ambtsdragers

In deze presentatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: beleidsonderzoek, persoonsgericht onderzoek, integriteitsbeleid etc.

Doorwerkinsonderzoek Integriteit

In september 2011 heeft de rekenkamer een rapport naar de borging van integriteit in de gemeente gepresenteerd. Middels een quick scan wil de rekenkamer inzichtelijk maken wat de doeltreffendheid i…

Integriteitsbeleid gemeente Maastricht. Meer dan loze woorden?

Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht geven in het huidige integriteitsbeleid in Maastricht en de vraag op welke wijze dat wordt uitgevoerd. In het onderzoek is steeds onderscheid gemaakt tus…

NVRR Handreiking “Integriteit”

Net als aan volksvertegenwoordigers en bestuurders mogen aan onze leden de hoogste eisen worden gesteld als het gaat om het uitoefenen van hun werk in rekenkamers. Dat betreft niet alleen de kwalit…