Skip to main content

Integriteitsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
zaterdag 10-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Integriteitsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Integriteitsbeleid’.

Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer – casus bestemmingsplan Heerenweide

De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De…