Skip to main content

Intergemeentelijk

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-10-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veldhoven

Tag: Intergemeentelijk

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Intergemeentelijk’.

Regionaal denken. Én doen!

Het rapport geeft inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden, de motieven die tot samenwerking hebben geleid en bevat een afwegingskader en checklist voor toekomstige vormen van samenwerking