Skip to main content

Investeringsprogramma

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 19-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Investeringsprogramma

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Investeringsprogramma’.

Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkamer…

Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland – Almere

Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de eco…