Skip to main content

Inwonersparticipatie

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
woensdag 16-10-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Inwonersparticipatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inwonersparticipatie’.

Andere Overheid

Onderzoek van de Rekenkamer Leeuwarden naar de modernisering van de relatie tussen de gemeente Leeuwarden, haar dorpen, haar wijken en haar bewoners

Beheer en onderhoud openbare ruimte

In 2013 werd het maatschappelijk effect van bezuiniging op beheer en onderhoud v/d openbare ruimte onderzocht, nu een vervolgonderzoek naar beleid, inwonersparticipatie en kwaliteit van de buitenru…

Meer dan een goed idee: samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

Burgerparticipatie brengt een verschuiving met zich mee van plannen naar samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de (leef)wereld van de initiatiefnemers blijken maatwerk, improvisatie en sa…

Burgers betrekken in Ede: papier versus praktijk

Overheden vragen inwoners vaker om mee te denken of te doen. In dit onderzoek is gekeken naar het beleid en de uitvoering van burgerparticipatie in de gemeente Ede. Het onderzoek laat zien dat papi…

Inwonersparticipatie Leusden

Uit het onderzoek naar inwonerparticipatie is geconstateerd dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en …