Inzicht

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
woensdag 07-10-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heemstede

Tag: Inzicht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inzicht’.

Onderzoek naar grip op verbonden partijen

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de verbonden partijen waarmee Heemstede een verbintenis is aangegaan inclusief nut, noodzaak en werking. Formuleren van conclusies en aanbevelingen ten a…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.