Skip to main content

Jaarrekening

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-11-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Jaarrekening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jaarrekening’.

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten?

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor ons.

Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties)-beoordelingsonderzoek ACAM (Auditdienst Amsterdam)

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De re…

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel …

Beantwoording Kamervragen lid Fokke inzake de berichten ‘Stadsbestuur let onvoldoende op de centen’ en ‘We zijn geen applausmachine van het college’ (ingezonden 15 april 2014)

Beantwoording van de vragen over een het (al dan niet) ontbreken van een deugdelijke jaarrekening bij gemeenten. Tevens beantwoording op de vragen: Welke is de taakverdeling tussen gemeentebestuur,…

Interview Paul Hofstra Binnenlands Bestuur – Stadsbestuur let onvoldoende op de centen

Het interview in Binnenlands Bestuur nr. 7 uit Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam en lid van de NVRR, zijn zorgen over het ontbreken van deugdelijke jaarcijfers bij de gemeente Rot…

Jaarrekening: Kind van de rekening?

Onderzoek in hoeverre de jaarrekening voldoet als ultieme verantwoordingsdocument voor de raad. Het rapport concludeert dat de jaarrekening in zijn huidige vorm niet daaraan voldoet en geadviseerd …