Skip to main content

Jaarstukken

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
woensdag 19-04-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Jaarstukken

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jaarstukken’.

Zicht op de financiële positie: een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Amsterdam

De rekenkamer constateert in dit onderzoek dat het nog erg moeilijk is om snel en compact een samenhangend beeld van de financiële positie van de gemeente Amsterdam te verkrijgen. Benodigde informa…

Zicht op de financiële positie. Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het voor een niet-deskundige mogelijk is om zich eenvoudig een goed beeld te vormen van de financiële positie van Zaanstad op basis van de financiële jaarst…

Interview Paul Hofstra Binnenlands Bestuur – Stadsbestuur let onvoldoende op de centen

Het interview in Binnenlands Bestuur nr. 7 uit Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam en lid van de NVRR, zijn zorgen over het ontbreken van deugdelijke jaarcijfers bij de gemeente Rot…