Skip to main content

Jaarverslag

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
woensdag 20-06-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Jaarverslag

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jaarverslag’.

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2017 plus dashboard

In de rekenkamerbrief is een analyse gemaakt van de informatiepositie van de raad en wel in hoeverre het jaarverslag heldere informatie geeft over de financiën/financiële positie van de gemeente Br…

Jaarverslag 2015 Waterkring NVRR

In dit derde verslagjaar van de Waterkring stonden activiteiten centraal als: – de waterschapsverkiezingen, deze verkiezingen hebben grote invloed gehad op zowel de activiteiten als de samenstellin…

Jaarverslag 2013 Waterkring NVRR

De voorzitters van de rekenkamercommissies van de waterschappen (“Waterkring”) hebben hun eerste jaarverslag uitgebracht. De waterkring werd opgericht op 3 juli 2013 en wil de positie van de rekenk…

NVRR Handreiking Jaarverslag Rekenkamer

De wetgever heeft in de gemeentewet vastgelegd dat de rekenkamer verantwoording dient af te leggen (artikel 185, lid 3): ‘De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van haar werkzaamh…