Skip to main content

Jeugdbeleid

Aantal berichten met deze tag: 13

Gepubliceerd op:
maandag 20-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Jeugdbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jeugdbeleid’.

It takes Arnhem to raise a child – Onderzoek naar jeugdbeleid in Arnhem

De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is en dat de inrichting en uitvoering zich laat kenschetsen als…

Jeugdhulp in Amersfoort

De onafhankelijke rekenkamer wilde weten of, voor de vormen van jeugdhulp waar in Amersfoort de grootste vraag naar is, de jeugdigen van of via de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunn…

Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; h…

Voor de (d)Raad ermee!

De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Dordrecht op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen krijgt nog onvoldoende aandacht en stelt de raad onvo…

Verslag en presentatie Workshop B – Decentralisatie Jeugdzorg

Verslag en presentatie van workshop B tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014. Paul Hofstra (directeur Rekenkamer Rotterdam) ging namens de rekenkamers van de G4 in op hun gezamenlijke …

Jeugdhulp in ontwikkeling. Een onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg in Utrecht.

Gemeente houdt rekening met kansen/risico’s en werkt hard aan voorbereidingen. Maar: er moet nog veel gebeuren; de volgende risico’s blijven actueel: Tijdig de juiste hulp: onzeker of voldoende zor…

De groei van het CJG: CJG-ontwikkeling in Enschede

De Algemene Rekenkamer voerde in samenwerking met 29 lokale rekenkamers een onderzoek uit naar de CJG-ontwikkeling. De rekenkamer Enschede heeft zich aangesloten bij dit onderzoek. De lokale rekenk…