Skip to main content

Jeugdhulp

Aantal berichten met deze tag: 26

Gepubliceerd op:
maandag 11-05-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Jeugdhulp

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jeugdhulp’.

Financiële sturing jeugdwet

Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Opsterland op de uitvoering van de jeugdwet

It takes Arnhem to raise a child – Onderzoek naar jeugdbeleid in Arnhem

De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is en dat de inrichting en uitvoering zich laat kenschetsen als…

Wachttijden in de jeugdhul

Onderzoek naar de aard en omvang van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat er niet systematisch wordt gemeten hoe lang wachttijden zijn en welke zorgaanbieders w…

Tussenstand uitvoering jeugdhulp

Een onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp in Hilversum.

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Opmeer

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties…

Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Medemblik

De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties…

Uitvoering jeugdhulp op koers?

Een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de jeugdhulp in de gemeente Ede.

Jeugdhulp in Amersfoort

De onafhankelijke rekenkamer wilde weten of, voor de vormen van jeugdhulp waar in Amersfoort de grootste vraag naar is, de jeugdigen van of via de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunn…

Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; h…

Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

De huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden sluit niet geheel aan bij de informatiebehoefte. Het rapport bevat de nieuwe structuur van de gew…