Skip to main content

Jongeren

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 16-04-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amersfoort

Tag: Jongeren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jongeren’.

Jeugdhulp in Amersfoort

De onafhankelijke rekenkamer wilde weten of, voor de vormen van jeugdhulp waar in Amersfoort de grootste vraag naar is, de jeugdigen van of via de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunn…

Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld

Het rekenkamerrapport Beperkt in beeld (december 2017) gaat over de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. Oordeel rekenkamer over de voortgang van de uitvoering van de aanbev…

Beperkt in beeld: jongeren met een arbeidsbeperking in de gemeente Utrecht

Hoe helpt de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding? De gemeente heeft onvoldoende zicht op de doelgroep en effecten van beleid….

Klare wijn schenken: onderzoek doeltreffendheid op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid Achtkarspelen

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie nagaan wat de doeltreffendheid is van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen.