Skip to main content

Jongerenoverlast

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 18-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Jongerenoverlast

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jongerenoverlast’.

Minder overlast, meer overleg

De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit mo…

Voorkomen en aanpakken, een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

De Rekenkamercommissie Soest is nagegaan in welke mate de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat is om de jongerenoverlast terug te dringen. Ook is in dit onderzoek van bela…