Skip to main content

Juridisch

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
maandag 24-08-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Juridisch

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Juridisch’.

Vergunningenbeleid gemeente Leeuwarden | Specifiek voor festivals in de Groene Ster

Voor het onderzoek is gekeken naar de vergunningen- en ontheffingenverlening specifiek voor festivals in de Groene Ster over de periode 2014-2019.

Juridische kwaliteitszorg

Met het onderzoek komt in beeld hoe de juridische kwaliteit van de gemeentelijke organisatie is, met inbegrip van werkwijzen, producten en diensten en ook het feitelijk handelen van de gemeente.

NVRR Handreiking “Privaatrechterlijke Rechtshandelingen”

De juridische kring van de NVRR heeft een advies opgesteld over de vraag of een rekenkamer(commissie) de bevoegdheid om tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten en die te verrichten ge…