Skip to main content

Juridische kwaliteitszorg

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
zondag 11-11-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Juridische kwaliteitszorg

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Juridische kwaliteitszorg’.

Juridische Kwaliteitszorg: onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Ooststellingwerf

De rkc deed onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg. Raadsleden hadden hier zorgen over. Het onderzoek richt zich op het systeem van de juridische kwaliteit (opzet, bestaan, werking).

Onderzoek Juridische Control

Juridische control wil zeggen dat er een juridische kwaliteit wordt geleverd die gericht is op het waarborgen van doeltreffend, doelmatig en rechtmatig optreden van de gemeente Neder-Betuwe.

Juridische kwaliteitszorg

Waarom vindt de rekenkamer het belangrijk om de juridische kwaliteitszorg na de grote gemeentelijke reorganisatie uitgebreider te gaan onderzoeken?

Juridische kwaliteitszorg

Met het onderzoek komt in beeld hoe de juridische kwaliteit van de gemeentelijke organisatie is, met inbegrip van werkwijzen, producten en diensten en ook het feitelijk handelen van de gemeente.