Skip to main content

Kaasschaaf

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 02-09-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Tag: Kaasschaaf

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kaasschaaf’.

Realisatie bezuinigingen 2011

Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.