Skip to main content

Kaderstellen

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 09-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Kaderstellen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kaderstellen’.

Rekenkamerbrief onderzoek Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!

Quickscan naar het Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!’. Onderzocht is of de daarin geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad bevatten. Dat rekening houd…

Verbonden Partijen

Gemeenten nemen zowel verplicht als vrijwillig deel in verbonden partijen. In beide gevallen is het van belang dat vooraf het motief (reden), het doel en de verwachtingen van de deelname in de verb…