Skip to main content

Kaderstelling

Aantal berichten met deze tag: 40

Gepubliceerd op:
woensdag 25-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Kaderstelling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kaderstelling’.

Van kaderstelling tot controle: Grip op samenwerkingsverbanden van het waterschap

De Rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de inhoudelijke kennis van het algemeen bestuur over zijn rol en de keuzemogelijkheden die dit bestuur heeft bij het aangaan, werken met, bijsturen en…

Onderzoek handhaving Plassengebied

De RKC De Ronde Venen heeft de problematiek rond toezicht en handhaving in het Plassengebied nader onderzocht. Reeds decennia is er veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van dit gebied, …

De Beste stuurlui stellen kaders: sturen in risicovolle projecten

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de gemeenteraad kan sturen bij risicovolle projecten. We hebben gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente Krimpenerwaard en ter inspiratie naar en…

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Governance verbonden partijen: de verbinding

Dit onderzoek heeft tot doel om: – Inzicht te geven in de verbonden partijen die Leerdam kent, en de hieraan gekoppelde doelstellingen; – Inzicht te geven in de kwaliteit van de governance van de v…

De betekenis van werken in netwerken

De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten. De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunn…

Doorwerkingsonderzoek: richtingwijzers voor kaderstelling en financiele projectbeheersing

De rekenkamer Zeist verrichte een doorwerkingsonderzoek naar de mate waarin haar aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling invulling hebben gekregen. En verkende in een bep…

Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

De rekenkamer van de gemeente Zeist verrichte onderzoek naar de aanleg van de langzaam verkeerstunnel in Den Dolder. Een groot en langlopend project in Zeist. Het onderzoek bracht leerpunten voor k…

De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldo…

Het Stuur op Inhuur

Op verzoek van de gemeenteraad van Schiedam heeft de Rekenkamercommissie SchiedamVlaardingen (RKC) een onderzoek naar externe inhuur verricht uitsluitend in de gemeente Schiedam. Naar mening van d…