Skip to main content

Kanteling

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 26-04-2011
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oisterwijk

Tag: Kanteling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kanteling’.

Meebewegen waar nodig, ruimte voor de burger binnen de Wmo in Oisterwijk

Gekeken is of het Wmo-beleid en uitvoering daarvan in Oisterwijk doelmatig en doeltreffend was. Daarnaast is vooruitgekeken hoe de Wmo in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. De gemeente …