Skip to main content

Kantoorruimte

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 20-03-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Kantoorruimte

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kantoorruimte’.

Transformatie van leegstaande kantoren

De rekenkamer beveelt het college aan de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. De lange termijn doelen zijn nog niet bereikt en na 2014 is het budget om transformati…